top of page

Valgevaal - Beluga Whale - Белуха Delphinapterus leucas

1x

1/2x

1/3x

Valgevaala häälitsused on väga mitmekesised, seal võib märgata erinevaid rütmis ja tempos muutuvaid vilistavaid, kiunuvaid, möirgavaid, läbilõikavaid kriginaid ja kumedaid oigamisi. Ta võib hääli ka imiteerida, on täheldatud isegi inimkõnet meenutavaid häälitsusi. Häälitsemine on valgevaala jaoks väga oluline suhtlemisel, jää all hingamisaukude leidmisel ja muidu liikumisel. Ultraheli tekitades suudab vaal kajaloodi abil kindlaks teha nii seisvad objektid kui ka saaklooma asukoha pimedas vees. Valgevaal elutseb peamiselt arktilistes vetes, aga ka soojemates rannikumeresoppides. Juttude järgi on valgevaala kohatud ka Eesti meres, 1980ndatel olla teda nähtud Käsmu poolsaare ranniku ligidal.

The calls of beluga whales are highly diverse, consisting of various whistling, squealing and roaring sounds, ear-piercing creaks and dull groans changing in rhythm and tempo. The whales can also imitate sounds, and even calls resembling human talk have been observed. Vocalisation is very important for beluga whales in communication, for finding breathing holes under the ice, and for navigation. By producing ultrasound and using echo sounding, the whales can locate both standing objects and moving prey in dark waters. Beluga whales live mainly in Arctic waters but also in warmer corners of coastal seas. A beluga whale has reportedly been sighted also in the Estonian sea – near the coast of Käsmu Peninsula in the 1980s.  

Звуки, издаваемые белухами, очень разнообразны. В песне можно услышать свист, вой, рёв, пронзительный скрежет и глухой стон, с меняющимся ритмом и темпом. Она также способна  имитировать звуки; отмечено даже звучание, напоминающее человеческую речь. Для белухи звуки являются очень важными для общения, поиска прорубей для дыхания во льду и для движения. С помощью издаваемого белухой ультразвука и вернувшегося эха, этот вид китов может с точностью определить местонахождение как неподвижных объектов, так и двигающейся жертвы даже в полной темноте. Белуха обитает преимущественно в арктических водах, но её можно встретить и в более тёплых прибрежных водах. Рассказывают, что белуха была замечена и в эстонских водах - в 1980-х годах вблизи побережья полуострова Кясму.

bottom of page