top of page

Soo-Roolind - Marsh Warbler - Болотная камышовка  Acrocephalus palustris

1x

1/2x

1/4x

Selle pruunikaskreemja linnu laul on vastupidiselt tema välimusele äraütlemata kirju. Oma inspiratsiooni ammutab ta nii kohalikelt kui ka talvepuhkusel Aafrikas kohatud lindudelt. Kuuldud viisid sätib lind andekalt uude kompositsiooni ja kannab need ette esmaklassilise tehnikaga. Soo-roolinnu laul on niivõrd tempokas, et vahel võib tunduda, nagu lõõritaks mitu lindu kuigi tegelikult on esitajaid vaid üks. Kurinaid, vidinaid ja trillerdusi aitab meie kuulmise jaoks lahti muukida heli aeglustamine – siis saame aimu laulus esinevatest nüanssidest. Aafrika rütme segatuna kohalike tempodega võib Eestis kuulda tihedas rohttaimestikus, jäätmaadel, teeservades ja kraavipervedel kuni juuli keskpaigani.

The song of this brownish cream coloured bird is, in contrast to its appearance, extremely variegated. It draws its inspiration from both local birds and those encountered during its winter holiday in Africa. The melodies heard are arranged into a new composition in a talented way and performed with a first-class technique. The song of the marsh warbler is so fast-paced that it may sometimes seem as if several birds are warbling although there is actually just one performer. The gurgles, twitters and trills can be unlocked for our hearing by slowing down the sound – we can then get an idea of the song’s nuances. African rhythms mixed with local tempos can be heard in Estonia in dense herb cover, wastelands, road edges and ditch banks until mid-July.

Песня этой неприметной буро-серой птицы является неописуемо многоцветной. Эта птица черпает своё вдохновение как от местных птиц, так и от птиц, встреченных в Африке во время зимнего отпуска. Услышанные мотивы птица талантливо использует в своих новых композициях, которые исполняет с первоклассной техникой. Песня болотной камышовки настолько ритмичная, что иногда может показаться, что одновременно поёт несколько птиц, на самом же деле исполнитель только один. Воркование, щебетание и трели могут стать доступнее для нашего слуха, если мы замедлим песню этой птицы - так мы можем услышать все нюансы песни. Африканские темпы вперемешку с нашими местными мотивами можно услышать в Эстонии в густой траве, на пустырях, обочинах дорог и канав до середины июля.

bottom of page