top of page

Ööbik - Thrush Nightingale - Обыкновенный соловей  Luscinia luscinia

1x

1/2x

1/4x

Välimuselt tagasihoidlikku, kuid silmapaistva lauluga ööbikut saab Eestis kuulda alates maist kuni juuli alguseni. Siis kooruvad neil pojad ja laulmiseks enam aega ei jätku. Üldiselt kuuleb ööbiku laulu, nagu nimigi ütleb, öösiti, kuid vahel võib ta ka päeval häält teha. Ööbiku mahedate viledega vahelduv laksutamine ja eripalgeline toonide vaheldumine on toonud talle laulukuninga tiitli. Linnu laulus leiduvaid keerukaid nüansse aitab meil märgata heli aeglustamine. Meie laulumaastiku uhkus on väga varjelise eluviisiga ja hea õnne korral võib teda mõne veekogu lähedal asuvas põõsastikus vaid vilksamisi rohurindesse sukeldumas näha.

The thrush nightingale, a bird with a modest appearance but outstanding song, can be heard singing in Estonia from May to early July. This is when their chicks hatch and they have no longer time for singing. The nightingale, just as the name implies, can generally be heard singing at night but it can sometimes sing at daytime, too. The thrush nightingale’s jug-jug alternating with soft whistles, as well as the diverse alternation of tones, have earned the bird the title of the king of song in Estonia. Slowing down the sound helps us detect the complex nuances contained in the bird’s song. The pride of our songscape has a very secretive way of life. When lucky, one can catch just a brief glimpse of it plunging into the herb layer in a shrub near some water body.

Необыкновенной красоты песню внешне неприметного соловья можно услышать в Эстонии с мая до начала июля. Позже у них появляются птенцы, и тогда уже для пения времени не остаётся. В основном, соловей поёт ночью, но иногда трель соловья можно услышать и днём. Благодаря многотональным бархатным трелям, чередующимся с пощёлкиванием, соловей получил звание прославленного певца среди птиц. Заметить сложные нюансы в песне соловья поможет замедление звука. Гордость нашего песенного мира ведёт скрытный образ жизни, и если посчастливится, то можете мельком увидеть его в кустарнике поблизости водоёма.

bottom of page