top of page

Väikerästas - Veery - Бурый короткоклювый дрозд  Catharus fuscescens

1/4x

1/2x

1x

Soojades toonides sulerüüga väikerästa laul on üks maagilisemaid loodushääli. Justkui haldjalik flöödimäng vibreerib see müstiline laul õhus. Väikerästas on Euroopas väga haruldane külaline, tema pesitsusalad jäävad Põhja-Ameerikasse. Põhjamaise tooniga on ka tema laul – kui seda aeglustada, siis saab kiirest sillerdusest ürgset muusikainstrumenti meenutav viisijupp. Väikerästa pulseerivad keerutused on suvistele Põhja-Ameerika metsadele tavaliseks fooniks. Kui ta parajasti ei laula, võib teda näha metsa all putukaid ja marju söömas. Sügisel rändab lind aga Lõuna-Ameerikasse talvituma.

The song of the veery, a small bird with warm-coloured plumage, is one of the most magical sounds of nature. This mystical song vibrates in the air as fairylike flute play. The veery is a very rare visitor in Europe, with its nesting grounds located in North America. Its song, too, has a Nordic tone to it – when slowed down, the rapid trill will turn into a melody resembling some primal musical instrument. The pulsating trills of the veery are a common background sound in North American forests in summer. When it is not singing, it can be sighted foraging for insects or berries in the undergrowth. In autumn the bird migrates to South America to winter there.  

Песня дрозда, носящего оперение тёплых тонов, является одним из самых магических звуков природы. Эта песня вибрирует в воздухе, будто игра на волшебной флейте. Бурый короткоклювый дрозд является редким гостем в Европе, места его гнездования преимущественно в Северной Америке. Его песня также имеет ноты северного звучания - если её замедлить, то быстрое щебетание превратится в мотив, напоминающий звучание старинного музыкального инструмента. Пульсирующее переливчатое пение дрозда является обычным фоновым звуком в лесах Северной Америки. В те моменты, когда птица не занята пением, её можно увидеть в нижних слоях леса, где она лакомится насекомыми и ягодами. Осенью птица отправляется на зимовку в Южную Америку.

bottom of page