top of page

Küürselg-Vaal - Humpback Whale - Горбатый кит  Megaptera novaeangliae

1x

2x

3x

This marvellous song can be heard with a naked ear if you swim at half a metre depth near the mating grounds of the whales in the tropics. The elongated calls of humpback whales make up a characteristic slow-tempo half an hour long stretch of clearly structured melody. If we raise its tempo, we can get an idea of the song’s melody, and this way the song sounds more musical than that of many a bird.

     Nature has given the singing skill to males only, who are able to sing for hours on end. The song takes on new nuances from year to year, and these are closely attended to by all males. Each population has therefore developed its own specific melodies over time. The whales produce sounds through their respiratory tract, which has a complex anatomy. The lower notes of a humpback whale can travel thousands of kilometres across entire ocean basins.

Seda imepärast laulu võib kuulda palja kõrvaga, kui ujuda poole meetri sügavusel küürselg-vaalade paaritumisalade lähedal troopikas. Väljavenitatud häälitsustest moodustub vaaladele omase aeglase tempoga pooletunnine selge struktuuriga viisijupp. Kui tempot tõsta, saame aimu selle laulu meloodiast ja nii kuuldub laul musikaalsem kui mõnegi linnu puhul.

     Lauluoskus on antud vaid isastele, kes suudavad laulda tundide viisi. Aastast aastasse tekib laulu sisse uusi nüansse, mida kõik isased hoolega jälgivad. Seepärast on igal asurkonnal välja kujunenud oma iseloomuga viisid. Vaalad tekitavad hääli keeruka ehitusega hingamisteede kaudu, kusjuures madalamad noodid võivad vees levida tuhandeid kilomeetreid.

Эту необыкновенную песню человеческие уши могут услышать, если в тропиках плавать на глубине половины метра в месте спаривания горбатых китов. Из протяжных звуков образуется свойственный китам получасовой мотив с медленным темпом. Ускорив темп, мы будем иметь представление о мелодии этой песни. В своей музыкальности эта песня может соревноваться с песней некоторых птиц.

     Умение петь дано только мужским особям, которые могут петь часами. Из года в год в песню добавляются новые нюансы, за которыми внимательно следят все мужские особи. Поэтому у каждой популяции есть свои характерные мелодии. Киты издают звуки при помощи своего сложноустроенного носа, причём в воде более низкие ноты могут достигнуть противоположного полушария Земли.

bottom of page