top of page

Tiigikonn- Pool Frog - Прудовая лягушка  Rana lessonae

1x

1/2x

1/4x

Nagu kõik Eestis elavad rohelised konnad, veedab ka tiigikonn suurema osa elust vees. Kodupaigana eelistab ta väiksemaid veekogusid. Erinevalt teistest rohelistest konnadest talvitub tiigikonn maismaale kaevatud urus. Veekonn ja järvekonn eelistavad talveune mööda saata veekogu põhjamudas. Talveunest toibudes ei hakka tiigikonn kohe sigima, vaid ootab kuni vesi soojemaks läheb. Sigimisperiood on suhteliselt pikk, sest emased koevad kudu portsjonite kaupa. Nii võibki isasloomade kontserti kuulda mai keskpaigast kuni juuli esimese pooleni. Pulmahüüd peab kostma kaugele ja selleks pressib tiigikonn suunurkadest välja valged häälepõied, teistel liikidel on häälepõied hallikad.

Like all green frogs living in Estonia, the pool frog spends most of its life in the water, preferring smaller water bodies as its habitat. Unlike other green frogs, it hibernates in a burrow dug in the ground, while the water frog and marsh frog prefer to spend their winter hibernation in the bottom mud of water bodies. When it wakes up from hibernation, it does not start breeding at once but waits for the water to get warmer. The breeding period is relatively long because the females lay their eggs in portions. Therefore, the concert of males can be heard from mid-May up until the first half of July. The courtship call has to carry far. To make a loud call, the pool frog puffs up the white voice sacs at its mouth corners. The voice sacs of other species are greyish.

Как и все зелёные лягушки, обитающие в Эстонии, прудовая лягушка проводит большую часть времени в воде. В качестве места обитания она предпочитает небольшие водоёмы. В отличие от других зелёных лягушек, прудовая лягушка зимует в гнезде, выкопанном на суше. Съедобная лягушка и озёрная лягушка предпочитают проводить зимний сон в донном иле водоёма. После пробуждения от зимнего сна прудовая лягушка дожидается, когда вода станет теплее, и начинает размножение. Период размножения достаточно долгий, так как материнские особи мечут икру порциями. Поэтому концерт в исполнении мужских особей можно услышать в период, начиная с середины мая до первой половины июля. Свадебные песни должны разноситься на большие расстояния, для этого в уголках рта прудовая лягушка надувает белые горловые мешки, у других видов горловые мешки сероватого цвета.

bottom of page