top of page

Tsikaad - Walker's Cicada - Певчие цикады   Tibicen pronotalis

1x

1/2x

1/4x

Tsikaadlaste sugukonda kuuluv liik Tibicen pronotalis on levinud Põhja-Ameerikas. Suurema osa elust veedavad tsikaadid vastsetena maa all ja imevad puujuuremahla. Vahest võivad nad koguni viis aastat vegeteerida, et siis järsku oma urgudest välja ronida ja ennast puukoore külge riputada. Seejärel teevad tsikaadid läbi vaegmoonde ja saavad valmikuteks. Valmikute eesmärk on paarituda ja luua uus põlvkond. Emaste leidmiseks löövad isased tsikaadid lahti rütmilise sirina, mida ketravad varahommikust hilise õhtuni. See heli on üks valjemaid putukamaailmas ja seda võiks võrrelda mootorsae saagimismüraga. Sirinat tekitavad tsikaadid eriliste lihaste abil, mis asuvad isaste tsikaadide kõhupiirkonnas. Igal liigil on just talle omane heli, et pulmahüüd ikka õige emaseni jõuaks.

 

The Walker’s cicada is distributed in North America. Cicadas spend most of their life underground as larvae, sucking tree root sap. They can sometimes vegetate even for five years, until they suddenly climb out of their burrows and hang themselves on tree bark. Thereafter, they undergo an incomplete metamorphosis and turn into adults. The purpose of adults is to mate and produce a new generation. To find females, male cicadas make a rhythmic chirping sound, which they keep on from early morning till late at night. This is one of the loudest sounds in the insect world and could be compared to the roar of chainsaw. Cicadas produce the chirping sound by means of special muscles in the abdominal area of males. Each species has its own specific call to make sure that the courtship call is delivered to the right female.

 

Вид Tibicen pronotalis, принадлежащий к семейству певчих цикад, распространён в Северной Америке. Большую часть жизни цикады проводят под землёй в виде личинок и питаются соком корней деревьев. Иногда они могут вегетировать в таком виде до пяти лет, чтобы в какой-то момент вылезти из своих нор и прикрепится к коре деревьев. После этого у цикад проходит процесс превращения из личинки в имаго. Предназначением взрослых особей является спаривание и создание нового поколения насекомых. Для поиска женских особей, мужские особи издают ритмичное стрекотание, которое продолжается с раннего утра до позднего вечера. Этот звук является одним из самых громких звуков в мире насекомых, и его можно сравнить с визгом бензопилы. Цикады издают стрекочущие звуки при помощи особых мышц, которые находятся у насекомых в области брюшка. У каждого вида свой собственный звук. Таким образом, свадебные песни услышат именно те женские особи, для которых они предназначаются.  

bottom of page